Årsregnskabet fra IT-drift og -infrastrukturselskabet, JN Data, er præget
    af ekstraordinære investeringer i sikkerhed og compliance. Årsregnskabet
    viser derfor som ventet et negativt resultat. Investeringerne i sikkerhed

   og compliance er en konsekvens af det øgede trusselsniveau samt krav
    fra sektoren og myndigheder.

 

    Mod slutningen af 2018 blev ejerkredsen bag JN Data udvidet med de tre store
    kunder Bankdata, SDC og BEC. Sammen med Jyske Bank og Nykredit udgør de tre
    bankcentraler nu ejerkredsen, og direktørerne i centralerne sidder med i bestyrelsen.
    Det nye ejer-setup sikrer et stærkt fundament for den videre udvikling af JN Data
.

    2018 var året, hvor JN Data kiggede på den strategiske retning og gav virksomhedens
    leverancer et større serviceeftersyn. Samtidig besluttede bestyrelsen at give sikkerhed
    og compliance et betydeligt løft. Det er derfor et forventet underskud på DKK 9,5 mio., som JN Data i dag kommer ud med.
    De ekstraordinære investeringer i sikkerhed og compliance styrker JN Datas fremtidige fundament og imødekommer kundernes
    og myndighedernes krav, og ruster såvel JN Data som kunderne imod det øgede trusselsniveau.

    - Vores regnskab afspejler meget præcist ejernes ønsker til at løfte JN Datas kapacitet og kompetencer i forhold til  sikkerhed
    og compliance. Investeringerne vil bringe JN Data op på et endnu højere niveau og komme vores ejere og dermed kunderne til gode,
    forklarer CEO i JN Data, Søren Lindgaard.

    Han tilføjer, at man skal huske på, at det for JN Data handler om at levere mest mulig IT for pengene, og at det aldrig har handlet
    om at generere et så stort overskud som muligt.

    Søren Lindgaard begyndte 1. oktober 2018 som ny CEO i JN Data, og han skal sammen med sit nye team flytte JN Data i en
    endnu mere effektiv og kundeorienteret retning.

    Læs årsrapporten her.

    Fakta:
           

    JN Data leverer sikker, stabil og effektiv IT-drift, -infrastruktur og -service til den finansielle sektor.

    I samarbejde med vores kunder når vores løsninger ud til mere end 40.000 ansatte i 200 banker- og realkreditinstitutter i
    Danmark og Norden.

 

·         Fordi JN Data direkte eller indirekte er inde over mange forskellige services til ansatte og forbrugere, er det helt afgørende,
    at vores datacenter er en velsmurt maskine, hvor kapacitet, svartider, tilgængelighed og sikkerhed er i top.

    
JN Data er ejet af Jyske Bank, Nykredit, Bankdata, SDC og BEC, som sammen med Silkeborg Data udgør vores seks kuner.

    
Ved udgangen af 2018 var antallet af medarbejdere i JN Data 661.