Redegørelse fra Finanstilsynet


            Som en del af en ordinær IT-inspektion har JN Data modtaget en rapport fra

            Finanstilsynet. JN Datas ledelse ser med stort alvor på Finanstilsynets

            rapport og er enige i de områder, Finanstilsynet adresserer i deres rapport.

            Det er hovedprioriteten i JN Data, at vi får gennemført de nødvendige

            forbedringsinitiativer, som Finanstilsynet stiller krav om.


 


                        ”Finanstilsynet vurderer, at IT-sikkerhedsstyringen hos JN Data, sammenholdt

                        med JN Datas systemiske rolle, ikke på alle områder modsvarer udviklingen i

                        trusselsbilledet. Det er samtidig Finanstilsynets vurdering, at JN Data i de senere

                        år har etableret forbedringer.Vi tager Finanstilsynets redegørelse i forbindelse med

                        IT-inspektionen i 2017 til efterretning, og vi er enige i, at vi yderligere skal forbedre

                        os på områderne. Vi arbejder allerede med forbedringsinitiativer på de områder, som

                        redegørelsen omtaler. Vi anerkender, at det er nødvendig med en målrettet indsats for

                        at håndtere de påpegede forhold. Det er områder, der har højeste prioritet for JN Data,

                        og som vi i ledelsen er helt tæt på,” udtaler Claus Toxværd Østergaard, adm. direktør i JN Data.

                        Læs redegørelsen fra Finanstilsynet her.

 

                        For yderligere information kontakt venligst
                        Executive Assistant, Mie Feifer, på telefon 20633011.