DEPARTMENT MANAGER TIL EN AF DE ABSOLUTTE SVÆRVÆGTERE INDENFOR IT-DRIFT

JN Data, Roskilde

JN Data søger en Department Manager med stærk eksekveringskraft, der har lyst og ambitioner til at prøve kræfter med et ledelsesmæssigt ansvar, inden for drift af finansielle løsninger i den danske banksektor.

Stillingen er i vores forretningsområde IT Operations, hvor vi i dag er over 350 dedikerede medarbejdere, som dagligt sikrer, at vores drift og forvaltning fungerer optimalt og effektivt.

Du refererer direkte til Vice President for IT Operations, og vil indgå i ledergruppen i IT Operations. Du får derudover et tæt samarbejde med den samlede ledergruppe i JN Data og en stor kontaktflade internt i virksomheden og eksternt i forhold til kunderne.

DRIVE FORRETNINGEN OG LEDE MENNESKER

JN Data drifter en del kundekritiske applikationer på vegne af vores kunder. Kunderne kommer fra den finansielle sektor og har høje krav til driftsstabilitet, compliance og effektiv drift. Organisatorisk vil du blive en del af afdelingen Application Hosting, som er etableret 1. juni 2017, og du vil dele ledelsesansvaret for Application Hosting med yderligere en Department Manager.

Du bliver leder af team ”DN” (Danmarks Nationalbank) og Team ”SWIFT” med i alt 7 medarbejdere. Det forventes, at der vil blive etableret nye teams i afdelingen i takt med at nye løsninger implementeres.

Afdelingens primære ansvarsområde er, at sikre en sikker og stabil drift samt en effektiv forvaltning for nogle af de mest forretningskritiske løsninger inden for den danske banksektor.

Derudover er det dit ansvar at lede og udvikle din afdeling ved bl.a. at sætte retning og mål for både afdeling og de enkelte medarbejdere. Du har fokus på at sikre motivation og engagement hos dine medarbejdere, der arbejder på forskellige lokaliteter (Silkeborg, Roskilde og Warszawa).

Da vi arbejder med kundekritiske løsninger, vil der til tider være behov for, at opgaver løses uden for normal arbejdstid. Dette kan nogle gange kræve fysisk tilstedeværelse på lokaliteten, og andre gange kan opgaven løses på distancen.

ROBUST, KUNDEORIENTERET OG MED LEDELSESERFARING I EN ELLER ANDEN FORM

For at komme i betragtning til jobbet skal du have erfaring med ledelse i en eller anden form – enten som faglig leder, projektleder eller personaleleder.  Du har en relevant videregående uddannelse, samt 3-5 års erfaring fra IT drift. Derudover ser vi gerne, at du kan sætte et stort flueben ved dette:

  • Stærke kommunikationsevner, hvor du kan indgå i og styre kommunikationen med kunderne
  • Stærk eksekveringskraft, hvor du leverer i forhold til aftaler og får omsat ideer til handlinger
  • Dygtig facilitator og mødeleder
  • En ”robust” type, der kan tåle modspil i hverdagen og kan lide at kæmpe for at få tingene gennemført
  • Kundeorienteret, hvor du formår at sætte dig i kundernes sted og forstå deres problemstillinger og situation
  • Kan begå dig på mange organisatoriske niveauer både internt og eksternt

Og så er det selvfølgelig vigtigt, at du:

  • har analytiske evner, er struktureret og formår at bevare overblikket – også når det spidser til
  • kan handle selvstændigt, tage ansvar og træffe de fornødne afgørelser, når der er behov for det

Vi forventer derudover, at du kan begå dig på dansk og engelsk i både skrift og tale.

VI HAR FOKUS PÅ DIN UDVIKLING OG DIT POTENTIALE

Hvis du har kvalifikationerne, kompetencerne og ikke mindst dedikationen, så kan vi til gengæld give dig: gode kolleger, som er specialister inden for deres fag, en uhøjtidelig omgangstone og en virksomhed, som på mange fronter er på vej fremad med en klar forretningsstrategi.  

Vi planlægger et introduktionsforløb for dig fra første dag, og du får tilknyttet en mentor, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver. Vi sikrer løbende fokus på dit potentiale og din udvikling ved faste feedback-samtaler med din leder. 

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Send din ansøgning til personale@jndata.dk hurtigst muligt Skriv ”Department Manager Application Hosting” i emnelinjen. Hvis du har flere spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Vice President Martin Hansen på tlf. 24 29 15 45.

Vi glæder os til at høre fra dig.   
 
Bemærk: for at blive ansat i JN Data, skal du fremvise en ren straffeattest og må ikke være registreret i RKI. Dette følger vi op på ved samtalerne.
 

Om JN Data 

JN Data voksede i 2002 frem af et fællesskab mellem Jyske Bank-koncernen og Nykredit.

Det skete ud fra tanken om, at et fælles it-drifts- og teknikselskab gav stordriftsfordele, konkurrencedygtig pris og kvalitet og ikke mindst kunne sikre og udvikle fremtidens it-infrastruktur. 

I dag bidrager vi til at skabe og videreudvikle det teknologiske fundament for vores kunder: Jyske Bank, Nykredit og de finansielle it-udviklingshuse BEC, SDC, Bankdata og Silkeborg Data. Udviklingshusene servicerer 200 af de største pengeinstitutter i Danmark og Norden.

Vi bor i Silkeborg og har et kompetencecenter i Roskilde og i Warszawa.

Læs mere om os på www.jndata.dk og følg os på LinkedIn.