SOLUTION ARCHITECT

JN Data, Silkeborg

SLIP DIN INDRE SOLUTION ARCHITECT LØS!

Går du med en Solution Architect i maven, så slip den løs i JN Data. Vi har nemlig brug for Solution Architects, der vil tage det tekniske ansvar i vores it-projekter, og dermed være med til at sikre, at JN Data leverer de mest optimale løsninger til vores kunder. 

TEGN STREGERNE TIL VORES IT-LØSNINGER

Dit primære ansvarsområde bliver at udarbejde løsningsbeskrivelser for IT-løsninger på tværs af de IT-faglige discipliner. Du sikrer, at løsningerne overholder de driftsrelaterede krav, samt at sikkerhedsbeskrivelser og arkitekturmæssige dokumenter udfærdiges. Derudover afklarer du relationer til den øvrige infrastruktur i samarbejde med andre arkitekter og specialister. Du spiller en vigtig rolle i projekterne, som sparringspartner for projektlederen, og som generalisten der samler og kombinerer de tekniske fagdiscipliner til en helstøbt løsning, som imødekommer kundernes behov og passer ind i vores entreprise infrastruktur.

 
Det betyder, at du blandt andet skal:
Udarbejde løsningsdesigns
Udarbejde sikkerhedsdokumentation og andre dokumentationsartefakter
Deltage i workshops og møder med kunder og andre projektdeltagere
Bidrage til udviklingen af eksisterende og nye services
Kunne lide at arbejde både selvstændigt og i teams
 
Sammen med dine øvrige kolleger i Architecture afdelingen bidrager du desuden løbende til udvikling af JN Datas services, processer og tilhørende artefakter. Du deltager aktivt i vores arkitekturnetværk sammen med andre Solution Architects, Enterprise Architects og Service Architects. 
 
Du får arbejdssted på vores hovedkontor i Silkeborg. Cirka et par gange om måneden skal du dog regne med at arbejde ud fra vores lokation i Roskilde eller ude hos vores kunder. 
 

DU HAR SOLID ERFARING SOM OMDREJNINGSPUNKT FOR IT-LEVERANCER

Du kommer sandsynligvis med erfaring fra et større IT-setup eller inden for et IT-domæne, hvor du på grund af evner og lyst har været et samlende omdrejningspunkt for leverancen. Du formår derfor at omsætte dine specialiserede it-kompetencer til et helhedsperspektiv med inddragelse af flere forskellige it-fagområder. Vores Solution Architects har meget forskellige baggrunde, så kan du nikke genkendende til nogle af nedenstående punkter, hører vi gerne fra dig:

 
Du har erfaring med arkitekt relateret arbejde (IT-, solution-, lead- eller servicearkitekt)
Du har erfaring med teknisk projektledelse
Du har et bredt teknisk fundament, gerne med specialer inden for eksempelvis server/databaser, virtualisering (server og         desktop), Cloud baseret IT, sikkerhed, AD, netværk, systemintegration osv. – men som også kan spænde over flere         platforme og teknologier 
Du har kendskab til arbejde med ITIL processer (ikke nødvendigvis certificeret) 
Det er en selvfølge, at du kan begå dig på dansk og engelsk i både skrift og tale.
 
I JN Data vinder vi sammen, det er derfor vigtigt for os, at du er en god samarbejdspartner og en teamplayer – både for kunder og kollegaer. Vi sætter faglig sparring højt, og det skal du, som vores nye kollega også gøre, så vi sammen finder den rigtige og mest enkle forretningsløsning for vores kunder.
 
VI HAR FOKUS PÅ DIT POTENTIALE OG DIN UDVIKLING
 
Hvis du har kvalifikationerne, kompetencerne og ikke mindst dedikationen, så kan vi til gengæld give dig: gode kolleger, som er specialister inden for deres fag, en uhøjtidelig omgangstone og en virksomhed, som på mange fronter er på vej fremad med en klar forretningsstrategi.  

Vi planlægger et introduktionsforløb for dig fra første dag, og du får tilknyttet en mentor, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver. Vi sikrer løbende fokus på dit potentiale og din udvikling ved faste feedback-samtaler med din leder. 

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Send din ansøgning med cv, udtalelser og eksamensbevis senest den 20. april 2018 til personale@jndata.dk. Skriv Solution Architect i emnelinjen. Hvis du har flere spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Architecture, Jakob Johnsen, på mail: jaj@jndata.dk 

Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages, og relevante kandidater bliver løbende indbudt til samtaler.   
 
Vi glæder os til at høre fra dig.   
 
Bemærk: for at blive ansat i JN Data, skal du fremvise en ren straffeattest og må ikke være registreret i RKI. Dette følger vi op på ved samtalerne.
 

Om JN Data 

JN Data voksede i 2002 frem af et fællesskab mellem Jyske Bank-koncernen og Nykredit.

Det skete ud fra tanken om, at et fælles it-drifts- og teknikselskab gav stordriftsfordele, konkurrencedygtig pris og kvalitet og ikke mindst kunne sikre og udvikle fremtidens it-infrastruktur. 

I dag bidrager vi til at skabe og videreudvikle det teknologiske fundament for vores kunder: Jyske Bank, Nykredit og de finansielle it-udviklingshuse BEC, SDC, Bankdata og Silkeborg Data. Udviklingshusene servicerer 200 af de største pengeinstitutter i Danmark og Norden.

Vi bor i Silkeborg og har et kompetencecenter i Roskilde og i Warszawa.

Læs mere om os på www.jndata.dk og følg os på LinkedIn.