GRADUATE TIL SECURITY AND COMPLIANCE

JN Data, Silkeborg eller Roskilde

Er du nyuddannet indenfor IT og drømmer du om at finde et job, hvor omdrejningspunktet er IT i et sikkerhedsmæssigt perspektiv, kan du blive en af vores nye kollegaer. 

Efter en grundig oplæring bliver dine primære arbejdsopgaver at nye og eksisterende løsninger overholder gældende sikkerhedsregler og best practice på området. En væsentlig opgave bliver at dække sikkerhedsmæssige risici i vores løsninger, vurdere kompenserende initiativer samt gennemføre kvalitetskontrol heraf. 
 
Security & Compliance er JN Datas 2. line of defence hvorfor jobbet ikke indeholder praktisk konfiguration af sikkerhedsprodukter eller udvikling heraf.   
 
JN Data er en af de absolutte sværvægtere inden for IT-drift i den finansielle sektor. Vi råder over ekspertise inden for en række avancerede teknologier og har omfattende erfaring i effektiv og pålidelig håndtering af alle aspekter af IT-drift og IT-infrastruktur. Vi er næsten 700 kompetente og resultatorienterede medarbejdere, som betjener over 40.000 individuelle arbejdspladser. 

 

RÅDGIVNING OG SIKKERHEDSVURDERINGER BLIVER DINE KERNEOPGAVER

Du bliver oplært i at kunne varetage følgende opgaver:

Foretage sikkerhedsvurderinger af tekniske løsninger
Risikovurdering af dispensationer fra sikkerhedsregler
Rådgive kolleger og kunder i sikkerhedsspørgsmål 
Bidrage til at forbedre rapportering og kvalitet af procedurer
Medvirke ved interne kontroller på sikkerhedsområdet
Medvirke ved gennemførelse af sikkerhedsmæssige awareness kampagner
Medvirke ved daglige sikkerhedsmæssige opgaver.
 
Jobbet har base på vores hovedsæde i Silkeborg, men jobbet kan også tilbydes ud fra vores kompetence center i Roskilde. 
 

VIS OS HVAD DU KAN - SÅ LÆRER VI DIG RESTEN!

Du har en it-teknisk uddannelse på minimum bachelor niveau, fx professionsbacheloruddannelsen i IT-sikkerhed, diplomingeniør eller en universitetsuddannelse med relevante fag.

Derudover vil vi gerne have en kollega, som kan sætte et stort flueben ved dette:
Du har gennem din uddannelse fået teoretisk og teknisk indsigt i gængse driftsplatforme som Windows, AIX og Linux og                databaserne Oracle og MSSQL samt design af it-infrastruktur 
Du har interesse i at opnå sikkerhedsmæssige certificeringer, fx som CISSP, MCSE, CCSP, CISM, CISA eller tilsvarende 
Du har via din uddannelse hørt om ISO27001:2013, PCI DSS eller tilsvarende sikkerheds- og kvalitets standarder
 
Og så er det selvfølgelig vigtigt, at du: 
Er god til skriftlig og mundtlig kommunikation på både dansk og engelsk
Leverer høj kvalitet i din opgaveløsning 
Er god til at samarbejde og skabe relationer
Løser opgaver ud fra et organisatorisk helhedssyn
Er god til at finde konstruktive løsninger på problemer
Evner professionel håndtering af fortrolig information.
 
I JN data vinder vi sammen, det er derfor vigtigt for os, at du er en god samarbejdspartner og en teamplayer – både for kunder og kollegaer. Vi sætter faglig sparring højt, og det skal du, som vores nye kollega også gøre, så vi sammen finder den rigtige og mest enkle løsning for vores kunder. 
 
VI HAR FOKUS PÅ DIT POTENTIALE OG DIN UDVIKLING
 
Hvis du har kvalifikationerne, kompetencerne og ikke mindst dedikationen, så kan vi til gengæld give dig: gode kolleger, som er specialister inden for deres fag, en uhøjtidelig omgangstone og en virksomhed, som på mange fronter er på vej fremad med en klar forretningsstrategi. 
Vi planlægger et introduktionsforløb for dig fra første dag, og du får tilknyttet en mentor, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver. Vi sikrer løbende fokus på dit potentiale og din udvikling ved faste feedback-samtaler med din leder. 
 

LAD OS HØRE FRA DIG

Send din ansøgning til personale@jndata.dk. Skriv Graduate Security & Compliance i emnelinjen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Security Manager Henrik Roed Svendsen på telefon 63 63 90 13. 

Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages, og relevante kandidater bliver løbende indbudt til samtaler. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.   
Bemærk: for at blive ansat i JN Data, skal du fremvise en ren straffeattest og må ikke være registreret i Experians RKI-register. Dette følger vi op på ved samtalerne. 
 
 

Om JN Data 

JN Data voksede i 2002 frem af et fællesskab mellem Jyske Bank-koncernen og Nykredit.

Det skete ud fra tanken om, at et fælles it-drifts- og teknikselskab gav stordriftsfordele, konkurrencedygtig pris og kvalitet og ikke mindst kunne sikre og udvikle fremtidens it-infrastruktur. 

I dag bidrager vi til at skabe og videreudvikle det teknologiske fundament for vores kunder: Jyske Bank, Nykredit og de finansielle it-udviklingshuse BEC, SDC, Bankdata og Silkeborg Data. Udviklingshusene servicerer 200 af de største pengeinstitutter i Danmark og Norden.

Vi bor i Silkeborg og har et kompetencecenter i Roskilde og i Warszawa.

Læs mere om os på www.jndata.dk og følg os på LinkedIn.