People’s Voice – JN Datas medarbejderundersøgelse


Hvert år gennemfører vi i JN Data en medarbejderundersøgelse, hvor formålet er at skabe udgangspunkt for dialog om trivsel, engagement, samarbejde og udvikling.

Svarprocenten for People’s Voice 2017 lå højt på 94%, hvilket viser en stor interesse for at gøre sin stemme gældende hos medarbejderne. Det giver os det bedst mulige grundlag for at arbejde med noget helt konkret, der skal gøre JN Data endnu bedre.

Medarbejderne svarede på en række spørgsmål omhandlende job, arbejdsopgaver, arbejdsliv, afdeling, nærmeste leder samt kundefokus og følgende var nogle af vores findings:

•    91% af vores medarbejdere forventer at arbejde i JN Data om et år
•    87% af vores medarbejdere har tilkendegivet, at de er meget tilfredse eller
     tilfredse med deres job som helhed
•    82% af vores medarbejdere kan anbefale JN Data som arbejdsplads til
     andre
•    74% af medarbejderne er meget tilfredse eller tilfredse med deres
     nærmeste leder, og dennes anerkendelse af indsats

Disse vurderinger ligger højere end lignende virksomheders scorer, hvilket vi naturligvis glæder os over.

En måling har imidlertid ingen værdi for os, hvis der ikke efterfølgende sker en seriøs opfølgning – derfor har vi afholdt dialogmøder i ledergrupper og afdelinger, hvor ledere og medarbejdere sammen har arbejdet med at identificere indsatsområder og tilhørende actions.
 


Print - Send - Til top