SYSTEMREVISIONSCHEF - MED FLAIR FOR LEDELSE

JN Data, Silkeborg og Roskilde

Til JN Datas interne systemrevision søges en dygtig systemrevisionschef med flair for IT-sikkerhed, systemrevision og ledelse af medarbejdere.

Dit vigtigste fokus, bliver i samarbejde med organisation, direktion og bestyrelse, at sikre gennemførelse af den årlige systemrevision, således der kan rapporteres til ledelse og kunder indenfor rammerne af lovgivningen på området.

Stillingen er en stabsfunktion med reference til JN Datas bestyrelse.

JN Data er en af de absolutte sværvægtere inden for IT-drift i den finansielle sektor. Vi råder over ekspertise inden for en række avancerede teknologier og har omfattende erfaring i effektiv og pålidelig håndtering af alle aspekter af IT-drift og IT-infrastruktur. Vi er næsten 700 kompetente og resultatorienterede medarbejdere, som betjener over 40.000 individuelle arbejdspladser.

ANSVAR MED FOKUS PÅ KVALITET OG DEADLINES

Som intern systemrevisionschef har du ansvaret for at planlægge, gennemføre og afrapportere den årlige systemrevision efter aftale med kunder og bestyrelse. I jobbet skal du bestride følgende relevante områder:

  • Indhente krav og ønsker til systemrevisionen fra kunder og andre interessenter
  • Planlægge og udarbejde årsplan for systemrevisionen
  • Foretage kvalitetssikring af opgaver samt rapportere til organisation og ledelse
  • Varetage dialogen med JN Datas eksterne systemrevisor, kundernes interne revisorer samt ledelsen i JN Data omkring systemrevision
  • Være daglig sparringspartner og leder for afdelingens medarbejdere
  • Udarbejde og rapportere årets systemrevision til ledelse, kunder og Finanstilsyn.

Derudover er det dit ansvar at lede og udvikle din afdeling ved bl.a. at sætte retning og mål for både afdeling og de enkelte medarbejdere. Du har fokus på at sikre motivation og engagement hos dine 7 medarbejdere, der arbejder både i Silkeborg og Roskilde.

Jobbet kan besættes enten i Silkeborg eller Roskilde. Dog skal man forvente arbejdsdage på den modsatte lokation.

Som intern systemrevisionschef er du underlagt ”Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler”. Du er ansat af og refererer til bestyrelsen i JN Data.

ERFARING MED SYSTEMREVISION OG LEDELSE

For at komme i betragtning til jobbet, skal du have erfaring med ledelse i en eller anden form. Derudover forventer vi, at du har relevant længerevarende uddannelse – gerne på kandidatniveau samt IT-revisionserfaring i minimum 3 af de seneste 5 år.

Du er serviceminded og evner at balancere i rollen mellem JN Datas ledelse, ekstern revisor, bestyrelse og medarbejdere. Du skal på den ene side evne at håndtere tekniske udfordringer og afklaringer samt på den anden side stå frem for direktion og bestyrelse.

Du skal overfor kunderne sikre at den planlagte gennemførelse af systemrevision foretages samt at resultatet heraf giver et retvisende billede af IT-sikkerheden.

Du skal overfor ledelsen og organisationen fremstå struktureret og have begge ben på jorden – også når det går stærkt.

Vi forventer derudover, at du kan begå dig på dansk og engelsk i både skrift og tale.

JN Datas sikkerhedsgrundlag er udarbejdet efter ISO27001/2 standarden og kendskab til denne vil være en fordel. Yderligere er det en fordel, hvis du er CISA, CISM eller CRISC certificeret.

I JN Data vinder vi sammen, det er derfor vigtigt for os, at du er en god samarbejdspartner og en teamplayer – både for kunder og kollegaer. Vi sætter faglig sparring højt, og det skal du, som vores nye kollega også gøre, så vi sammen finder den rigtige og mest enkle løsning for vores kunder.

VI HAR FOKUS PÅ DIT POTENTIALE OG DIN UDVIKLING

Hvis du har kvalifikationerne, kompetencerne og ikke mindst dedikationen, så kan vi til gengæld give dig: gode kolleger, som er specialister inden for deres fag, en uhøjtidelig omgangstone og en virksomhed, som på mange fronter er på vej fremad med en klar forretningsstrategi.  

Vi planlægger et introduktionsforløb for dig fra første dag, og du får tilknyttet en mentor, så du hurtigt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver. Vi sikrer løbende fokus på dit potentiale og din udvikling ved faste feedback-samtaler med din leder. 

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Send din ansøgning til personale@jndata.dk. Skriv ”Systemrevisionschef” i emnelinjen. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Morten Spaabæk Nielsen på tlf. 20 91 11 68.

Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages, og relevante kandidater bliver løbende indbudt til samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig.   

Bemærk: for at blive ansat i JN Data, skal du fremvise en ren straffeattest og må ikke være registreret i Experians RKI-register. Dette følger vi op på ved samtalerne.
 

Om JN Data 
JN Data voksede i 2002 frem af et fællesskab mellem Jyske Bank-koncernen og Nykredit.
Det skete ud fra tanken om, at et fælles it-drifts- og teknikselskab gav stordriftsfordele, konkurrencedygtig pris og kvalitet og ikke mindst kunne sikre og udvikle fremtidens it-infrastruktur. 
I dag bidrager vi til at skabe og videreudvikle det teknologiske fundament for vores kunder: Jyske Bank, Nykredit og de finansielle it-udviklingshuse BEC, SDC, Bankdata og Silkeborg Data. Udviklingshusene servicerer 200 af de største pengeinstitutter i Danmark og Norden.
Vi bor i Silkeborg og har et kompetencecenter i Roskilde og i Warszawa.
Læs mere om os på www.jndata.dk og følg os på LinkedIn.