MIGRATION MANAGER

JN Data, Silkeborg eller Roskilde


HAR DU LYST TIL AT PRØVE KRÆFTER SOM MIGRATION MANAGER FOR WINDOWS SERVER OS MIGRERINGER?

JN Data søger to Migration Managers med flair og interesse for at planlægge og lede migrering af Windows Server OS, således at migreringerne forberedes og gennemføres effektivt i tæt samarbejde med JN teknikere og kunderne for derigennem at sikre en sikker og stabil IT drift.
 

HØJ KVALITET I PLANLÆGNING OG GENNEMFØRSEL AF MIGRERINGER BLIVER DIT OMDREJNINGSPUNKT

Som Migration Manager har du sammen med et dedikeret JN Migreringsteam og øvrige teknikere i JN Data samt i tæt samarbejde med kunderne ansvaret for at planlægge og gennemføre Windows Server OS migreringer.

JN Migreringsteamet består af i alt 8 medarbejdere, heraf 6 Migrations Specialists i Polen og 2 Migration Managers i Danmark. Migration Specialists er teknisk kyndige, primært inden for Windows platformen, SQL og netværk. Derudover får du daglig kontakt til andre dele af JN Datas organisation, primært Server Factory og Service Design ressourcer samt til vores kunder.

JN Data arbejder med begrebet ”migreringspakker” i form af små mini-projekter, som typisk består af et logisk system og en tilhørende infrastruktur, herunder de Windows servere som skal OS migreres fx fra en version til en anden, aktuelt fra version 2008 til 2012/2016.

Du får en hverdag med mange igangværende migreringspakker på tværs af kunder med følgende opgaver:
•    Vedligeholde masterplanen for migreringspakker på tværs af JN kunder.
•    Sikre at migreringspakker bliver kompleksitetsvurderet og startet op.
•    Sikre at JN ressourcer bliver booket og involveret når påkrævet.
•    Sikre at migreringspakker bliver detailplanlagt og gennemført jf. aftalt plan og governance.
•    Sikre at alle interessenter bliver informeret og kender deres rolle og ansvar.
•    Sikre et konstruktivt samarbejde med alle interessenter herunder at aftaler med kunderne bliver overholdt.
•    Sikre koordinering og klare aftaler med afhængighedsprojekter.
•    Sikre at migreringsprocessen løbende forbedres via performancemålinger, performance-dialog-møder og procesoptimeringer.
•    Rådgive om migreringsprincipper og tekniske løsningsmuligheder.
•    Agere testleder for tekniske tests.
•    Motivere og skabe gejst omkring dig.

Som Migration Manager bliver du det naturlige omdrejningspunkt i at koordinere og gennemføre migreringerne, og du skal kunne lide at have travlt med mange opgaver i gang samtidigt.
 

DU ER SYSTEMATISK, GOD TIL LEDELSE AF TEKNISKE MIGRERINGER OG KAN BEVARE OVERBLIKKET

Du har nogen erfaring med ledelse af infrastruktur migreringsprojekter, er kvalitetsbevidst og evner at samarbejde i et dedikeret team, samt med andre organisatoriske enheder. Du kan skabe tillid hos kunderne, som du vil få et tæt dagligt samarbejde med. Du skal kunne begå dig på engelsk i skrift og tale og det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet i et internationalt miljø. Du har gennemslagskraft og god til afholde effektive møder.

Nogen rejseaktivitet mellem Silkeborg, Roskilde og Warszawa må påregnes.

Har du erfaring med agile principper og kan medvirke til at migreringsteamet anvender nogle af disse, vil dette også være et plus. Mange af JN Datas kunder er organiseret i SCRUM teams og du vil således have et tæt samarbejde med disse teams for at kunne arbejde i takt med dem.
 

VI HAR FOKUS PÅ DIT POTENTIALE OG DIN UDVIKLING

Hvis du har kvalifikationerne, kompetencerne og ikke mindst dedikationen, så kan vi til gengæld give dig: gode kolleger, som er specialister inden for deres fag, en uhøjtidelig omgangstone og en virksomhed, som alene i 2016 har ansat mere end 100 nye medarbejdere og på mange fronter er på vej fremad med en klar forretningsstrategi.  

Vi stiller høje krav til dig. Det gør vi, fordi vi ved, at kun de allerbedste kan honorere vores kunders - og deres kunders – behov og forventninger. Derfor kommer du til en virksomhed, som har fokus på dit potentiale og din udvikling. Det betyder blandt andet, at du får tilknyttet en mentor, så du så hurtigt som muligt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver, ligesom du får faste og løbende feedback-samtaler med din leder. 

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Send din ansøgning til personale@jndata.dk. Skriv ”Migration Manager” i emnelinjen. Hvis du har flere spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte Christian Liberg Tlf. 29 74 67 40. Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages, og relevante kandidater bliver løbende indbudt til samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Bemærk: for at være ansat i JN Data, skal du altid kunne fremvise en ren straffeattest og må ikke være registreret i RKI. Dette følger vi op på ved samtalerne.


OM JN DATA
JN Data voksede i 2002 frem af et fællesskab mellem Jyske Bank-koncernen og Nykredit.
Det skete ud fra tanken om, at et fælles it-drifts- og teknikselskab gav stordriftsfordele, konkurrencedygtig pris og kvalitet og ikke mindst kunne sikre og udvikle fremtidens it-infrastruktur. 
I dag bidrager vi til at skabe og videreudvikle det teknologiske fundament for vores kunder: Jyske Bank, Nykredit og de finansielle it-udviklingshuse BEC, SDC, Bankdata og Silkeborg Data. Da udviklingshusene servicerer 200 af de største pengeinstitutter i Danmark og Norden, når vores løsninger ud til mere end 40.000 arbejdspladser. 
Vi bor i Silkeborg og har et kompetencecenter i Roskilde.
Læs mere om os på www.jndata.dk og følg os på LinkedIn.