IT-KOORDINATOR

JN Data, Silkeborg og Roskilde

Vores afdeling for Service Compliance søger koordinatorer til JN Datas Vulnerability Management funktion. Funktionen sikrer struktureret og professionel koordinering af softwaresårbarhedsstyring på tværs af hele it-infrastrukturen.

KAN DU HJÆLPE OS MED HÅNDTERING AF SOFTWARESÅRBARHEDER?

Vulnerability Management sikrer opdagelse og rettidig håndtering af sårbarheder i it-infrastrukturen. Din opgave som koordinator er at sikre, at vi til enhver tid har styr på vores sårbarhedsniveauer, dvs. overblik over de sårbarheder, der opdages. Ligeledes at der arbejdes struktureret med at få håndteret sårbarhederne.

JN Datas vulnerability Management proces er en styringsproces, der skal sikre, at vi:

 • Rettidigt implementerer afhjælpende handlinger.
 • Kender trusselsbilledet på tværs af hele it-infrastrukturen.
 • I samråd med vores kunder beslutter, hvordan vi håndterer de enkelte softwaresårbarheder.
 • Holder øje med at vi løbende får implementeret de afhjælpende handlinger, der er besluttet.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • Deltage i processen med at udarbejde JN Datas vurdering af de enkelte sårbarheder og udarbejde anbefalinger for håndtering af sårbarhederne.
 • Drive samarbejdet med kunderne og afstemme planer for håndtering af sårbarhederne.
 • Sikre at det aktuelle sårbarhedsniveau løbende kontrolleres i forhold til det forventede niveau.
 • Overvåge at de nødvendige data er tilgængelige for at kunne sikre en effektiv proces.
 • Have overblik over den samlede situation omkring sårbarheder i JN Data.
 • Udvikle processen i samarbejde med procesejer.


JN Data har hovedsæde i Silkeborg og kompetencecenter i Roskilde. Du kan arbejde med udgangspunkt fra begge lokationer. Du må påregne lejlighedsvis rejseaktivitet mellem lokationerne samt til vores kunder.


STRUKTUR OG KOORDINERING ER DINE SPIDSKOMPETENCER

Det er et krav, at du har solid erfaring med styring, opfølgning og kontrol af processer – gerne fra en større it-virksomhed. Du skal også have solid erfaring med planlægning, styring og facilitering af møder og gerne erfaring med ledelse af projekter.

Det er essentielt, at du er struktureret, har en stærk koordinerende sans og kan udarbejde rapporter, analyser og præsentationer for beslutningstagere.

Du er god til at samarbejde og det er vigtigt, at du selvstændigt kan kommunikere både mundtligt og skriftligt på alle niveauer på både dansk og engelsk.

Derudover forventer vi, at du:

 • Har en generel indsigt i teknik og it
 • Har interesse for it-sikkerhed og samtidig forstår vigtigheden af den
 
VI HAR FOKUS PÅ DIT POTENTIALE OG DIN UDVIKLING 

Hvis du har kvalifikationerne, kompetencerne og ikke mindst dedikationen, så kan vi til gengæld give dig: gode kolleger, som er specialister inden for deres fag, en uhøjtidelig omgangstone og en virksomhed, som alene i 2017 har ansat mere end 60 nye medarbejdere og på mange fronter er på vej fremad med en klar forretningsstrategi.  
 
Vi stiller høje krav til dig. Det gør vi, fordi vi ved, at kun de allerbedste kan honorere vores kunders - og deres kunders – behov og forventninger. Derfor kommer du til en virksomhed, som har fokus på dit potentiale og din udvikling. Det betyder blandt andet, at du får tilknyttet en mentor, så du så hurtigt som muligt bliver fortrolig med din nye rolle og dine opgaver, ligesom du får faste og løbende feedback-samtaler med din leder.  
 

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Send din ansøgning til personale@jndata.dk. Skriv ”IT-Koordinator” i emnelinjen. Hvis du har flere spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jakob Bonde Pedersen tlf. 27 85 41 71.

Ansøgninger vurderes efterhånden som de modtages, og relevante kandidater bliver løbende indbudt til samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig.  

Bemærk: for at blive ansat i JN Data, skal du fremvise en ren straffeattest og må ikke være registreret i RKI. Dette følger vi op på ved samtalerne.

 

OM JN DATA
JN Data voksede i 2002 frem af et fællesskab mellem Jyske Bank-koncernen og Nykredit.
Det skete ud fra tanken om, at et fælles it-drifts- og teknikselskab gav stordriftsfordele, konkurrencedygtig pris og kvalitet og ikke mindst kunne sikre og udvikle fremtidens it-infrastruktur. 
I dag bidrager vi til at skabe og videreudvikle det teknologiske fundament for vores kunder: Jyske Bank, Nykredit og de finansielle it-udviklingshuse BEC, SDC, Bankdata og Silkeborg Data. Da udviklingshusene servicerer 200 af de største pengeinstitutter i Danmark og Norden, når vores løsninger ud til mere end 40.000 arbejdspladser. 
Vi bor i Silkeborg og har et kompetencecenter i Roskilde.
Læs mere om os på www.jndata.dk og følg os på LinkedIn.