Attraktiv overenskomst

 

Vores medarbejdere er omfattet af de gældende regler i virksomhedsoverenskomsten mellem JN Data A/S og Nykreds.

Fra overenskomsten kan fremhæves:

 • Attraktiv honorering af vagter og tilkald
 • Forhøjet ferietillæg
 • Forsikring mod egen kritisk sygdom samt børne kritisk sygdom
 • Gruppelivsforsikring med invaliditetsdækning
 • Heltidsulykkesforsikring med dækning ved ulykke, sygdom og død
 • Sundhedssikring og tandforsikring
 • Fuld løn under orlov ved graviditet og barsel (kvinder op til 30 uger – mænd op til 16 uger)
 • Frihed ved børns sygdom, herunder hospitalsindlæggelse
 • Pensionsordning straks efter ansættelsen (11% virksomhedsbetalt)
 • Ret til deltid for seniorer
 • Valgfrihed mellem overarbejdstidsbetaling eller 5 dages ekstra ferie
 • 4 årlige overenskomstmæssige fridage
 • 5 omsorgsdage hvert år (tildeles forholdsmæssigt ved nyansættelse)

Print - Send - Til top

Overenskomst

Du kan se vores
overenskomst her