Organisationsændring i JN Data understøtter ny måde at arbejde på


Den 1. februar trådte JN Datas nye organisation i kraft. Organisationen er struktureret, så den understøtter den udvikling, JN Data er i gang med, hvor automatiseringer bliver en del af hverdagen.

Den nye organisation har betydet ændringer i ledelsesteamet. I gruppen af Vice Presidents har Martin Hansen, tidligere VP for Security & Compliance, overtaget IT Operations. Der er kommet et nye område i JN Data, Service Transition, som Mads Pilgaard Blak er øverste ansvarlige for. Stine Maria Hestbæk har fået en ny rolle i at styrke driftsfokus i Clients gennem den nyetablerede afdeling Service Delivery Management.
 
Steen Elsborg Pedersen har i forbindelse med organisationsændringen valgt at stoppe i JN Data per. 1. februar.

Den øvrige gruppe af Vice Presidents er uforandret, og direktionen er fortsat CEO, Claus Toxværd Østergaard, COO Kenneth Egelund Schmidt og CFO Henrik Aamann Nielsen.

Stærkere fokus på den kunderettede dialog samlet i Clients
Stine Maria Hestbæks nye rolle i Clients har til formål at skabe synergi omkring den kunderettede dialog og kundernes engagement ind i JN Data - drift, projekter og opgaver. De kundefokuserede teams, som eksisterer i dag, fortsætter deres fokus på projekter og opgaver. De bliver suppleret af afdelingen Service Delivery Management med kundededikerede Service Delivery Managers og områderne Service Level Reporting og Problem Management.

Nyt område fokuserer på forvaltning
Det nye område, Service Transition under ledelse af Mads Pilgaard Blak, kommer til at have fokus på at skabe de optimale rammevilkår for langsigtet sikker, stabil og compliant drift, ligesom de håndterer kvalitet. Det betyder et øget fokus på Life Cycle Management af services, produkter og processer. Området sikrer også transparens omkring kapacitet og omkostningsbilledet for services.

Hvis du vil vide mere, kan du se det nye organisationsdiagram her. På linket her kan du finde persongalleri og områdeinformation.