Afskedsreception for Mogens Steffensen


I anledning af Mogens Steffensens fratrædelse afholdes der reception den 25. februar 2016 for kunder, samarbejdspartnere og kolleger.

Se invitationen her.