Erling Jensen stopper som administrerende direktør i JN Data


Efter 10 år som administrerende direktør i JN Data har Erling Jensen ønsket nye udfordringer og fratræder med virkning fra 1. oktober 2015.

Erling Jensen har stået bag de senere års vækst i JN Data og samlingen af it-driftsaktiviteterne fra BEC, SDC og Bankdata. JN Datas 500 medarbejdere i Silkeborg, Roskilde og København varetager i dag stabil, sikker og effektiv it-drift for 50% af realkreditmarkedet og 35% af bankmarkedet i Danmark.

JN Data modtog i 2010 Silkeborgs Erhvervspris som anerkendelse for udvikling af arbejdspladser og nytænkning i området.

JN Datas bestyrelsesformand Leif F. Larsen udtaler:
”Erling Jensen har været en ledende kraft i konsolideringen af it-driften i en væsentlig del af den finansielle sektor, hvorved der er høstet betydelige synergigevinster, og bestyrelsen vil gerne takke ham for denne store indsats og for et godt samarbejde gennem 10 år. JN Data står på et solidt fundament og er klar til videreudvikling med stærkt fokus på kundevendte løsninger og omkostningseffektivisering.”

Direktør Claus Toxværd Østergaard konstitueres som administrerende direktør.

Henvendelser vedrørende denne pressemeddelelse kan ske til bestyrelsens formand, bankdirektør Leif F. Larsen, tlf. 89 89 20 05, eller næstformand, koncerndirektør Bente Overgaard, tlf. 23 38 57 87.

Venlig hilsen
JN Data A/S