Ny organisation i JN Data pr. 4. maj.

En ny organisation er trådt i kraft i JN Data pr. 4. maj 2015. Med den nye organisation påbegynder JN Data sin transformation mod at blive en mere kommerciel og proaktiv leverandør af IT services. Den nye organisation giver JN Data en væsentlig stærkere kundeorganisation og en forenkling af linjeorganisationen, der skal styrke vores evne til at levere til aftalt tid, pris og kvalitet.

”Det er JN Datas ambition at levere IT services, der gør vores kunder mere agile og konkurrencedygtige. Så når forretningsbehov udvikler sig for vores kunder, skal vi følge med, så vi fortsat kan være en attraktiv partner. Den nye organisation giver os det rette fundament for den rejse,” siger Erling Jensen, CEO i JN Data.

JN Data vil gennemføre denne rejse, mens vi fastholder vores mål om sikker, stabil og effektiv IT-drift.  Det er fortsat JN Datas kernekompetence, og den er sikret i en stort set uændret driftsorganisation.

Sammen med lanceringen af den nye organisation har JN Data taget det første skridt med at tilpasse alle ledertitler samt område- og afdelingsnavne til engelsk. De vil således umiddelbart have en større genkendelighed for vores mange internationale samarbejdspartnere og i højere grad afspejle i IT markedet.

 

JN Datas nye områder.

 

Clients – et nyt og større kundeområde
Området Clients er dedikeret til et tæt samarbejde med vores kunder. Kerneopgaven i Clients bliver at sikre, at kunderne oplever JN Data som en kommerciel og proaktiv leverandør af IT services. Clients bliver kontaktpunkt for JN Datas kunder.

Ansvarlig for Clients: Rasmus Hasselager, Vice President i JN Data.

Service Design – agil og effektiv udviklingsproces
Service Design bliver JN Datas kompetencecenter for rådgivning omkring kundeprojekter og omdrejningspunkt for udvikling af fælles services og kundeindividuelle services. En af de væsentligste opgaver for området bliver at sikre en effektiv og agil udviklingsproces.

Ansvarlig for Service Design: Henrik Badstue, Vice President i JN Data.

Infrastructure Management – Drivkraft på vedligeholdelse og forbedringer Infrastructure Management har det overordnede ansvar for JN Datas eksisterende IT infrastruktur og IT services, og skal drive forbedringstiltag og vedligeholdelse heraf. Det inkluderer håndtering og implementering af forandringer og opgraderinger i tæt koordination med kunderne.

Ansvarlig for Infrastructure Management: Steen Elsborg Pedersen, Vice President i JN Data.

Service Operations – Sikker, stabil og effektiv IT drift
Service Operations er JN Datas driftsorganisation, som skal levere JN Datas kernekompetence - sikker, stabil og effektiv IT drift. Service Operations er kontaktpunkt for brugerne hos JN Datas kunder, og skal sikre en kundevenlig og effektiv support.

Ansvarlig for Service Operations: Stine Maria Hestbæk, Vice President i JN Data

 

Stabsfunktioner

Business Development
Business Development udvikler de strategiske linjer for JN Data. Business Development skal blandt andet fungere som kompetencecenter for fremtidens teknologiske muligheder og udvikling af business cases for nye fælles services.  

Ansvarlig for Business Development: Claus Toxværd Østergaard, Deputy CEO i JN Data 

Finance
Finance er overordnet ansvarlig for den kommercielle udvikling af JN Datas økonomistyring, herunder transparensen i JN Datas økonomimodeller og IT services. Derudover har Finance ansvaret for contract management, facility management og intern it.

Ansvarlig for Finance: Henrik Aamann Nielsen, CFO i JN Data

Security & Compliance
Security & Compliance er en central aktør i JN Datas hovedformål – at levere sikker, stabil og effektiv drift. Det inkluderer blandt andet. ansvar for sikkerhedspolitik, sikkerhedsregler og gennemføre sikkerhedsovervågning.

Ansvarlig for Security & Compliance: Martin L. Hansen, Vice President I JN Data

Human Resource, Communications & Management Support
Området driver udviklingen af JN Datas nye HR og kommunikationsstrategi og support af Bestyrelses- og Direktionsarbejdet. Herudover supporterer området organisationen med serviceydelser inden for HR, kommunikation, juridisk bistand med mere.

Ansvarlig for Human Resource, Communications & Management Support: Mogens Steffensen, Vice President i JN Data.

 

Venlig hilsen

Erling Jensen og Claus Toxværd Østergaard
Direktionen i JN Data