JN Data varetager nu drifts- og infrastrukturopgaver for SDC


Den 1. juli 2012 overtog JN Data SDC’s drifts- og infrastrukturopgaver.
Vi kunne samtidig byde velkommen til omkring 50 nye medarbejdere.

I forbindelse med overdragelsen er en del af SDC’s udstyr blevet flyttet
til datacentret i Silkeborg ligesom en del er blevet transformeret til JN
Datas platforme.

Flytningerne af udstyret er foregået som logiske flytninger med høj ud-
nyttelse af virtualisering og anvendelse af dedikerede fiberforbindelser
bl.a. til dataspejling.