Bankdatas it-drift er på vej til JN Data


Jyske Bank og Bankdata har offentliggjort, at Jyske Bank flytter al it-udvikling til
Bankdata og parterne tilkendegiver samtidigt, at det er hensigten, at Bankdatas
it-driftsopgaver og tekniske infrastruktur i fremtiden skal udføres af JN Data.

"Det er meget store forandringsprocesser der i disse år realiseres i bankernes
it-verdener, og det er den rigtige vej at gå. Der er store besparelses-potentialer 
i centraliseringen af it-aktiviteterne", siger Erling Jensen.

JN Data bliver en stor spiller på markedet

Når den samlede konfiguration er på plads i JN Data, vil den tekniske infrastruktur
være driftsgrundlaget for mere end 200 pengeinstitutter i Danmark og Norden, hvor
ca. 43.000 pc’ere er opkoblet på JN Datas netværk. 

JN Datas kunder har en markedsandel på mellem 30 og 35 % af det samlede marked
for bank målt på balance, og JN Datas kunder har en markedsandel på ca. 50 % af det
samlede marked for realkredit.

Aftalen mellem Jyske Bank og Bankdata er indgået under forudsætning af myndighed-
ernes godkendelse. Det er hensigten, at medarbejderne fra Bankdatas it-drift og
teknikområde vil blive virksomhedsoverdraget til JN Data.

Når integrationen af Bankdatas infrastruktur er tilendebragt i 2013, vil alle JN Datas
medarbejdere være i to kompetencecentre beliggende i Silkeborg og Roskilde/
Storkøbenhavn.