JN Data, BEC og SDC har indgået rammeaftale


Nordisk Finans IT og JN Data har indgået et partnerskab, hvor JN Data fremover
skal varetage alle it-driftsopgaver og teknisk infrastruktur for

  • Nordisk Finans IT
  • Bankernes EDB Central (BEC)
  • Skandinavisk Datacenter (SDC)
  • Jyske Bank 
  • Nykredit

Konsolidering af it-driften

I september 2009 blev Nordisk Finans IT stiftet af BEC og SDC med det formål at
udvikle en fælles it-platform og være sammen om udvikling af nye systemer.
Endelig ønskede BEC og SDC at samle it-driften.

JN Data er ejet af Jyske Bank og Nykredit, og står i dag for al it-drift i de to virksomheder.

Konsolideringen af bankernes og sparekassernes it-drift og tekniske infrastruktur
forventes at give parterne årlige driftsbesparelser på et pænt trecifret millionbeløb.

JN Data i partnerskab med Nordisk Finans IT

"Partnerskabsaftalen har store perspektiver, og den fælles konsolidering af it-driften og den
tekniske infrastruktur giver alle parter stordriftsfordele og betyder samtidig en stærk opbygning
af kompetencer på drift af finansielle systemer, hvor pålidelighed, sikkerhed og driftsstabilitet
er afgørende", siger formanden for JN Data, koncerndirektør Per Ladegaard, Nykredit.

"Partnerskabet med JN Data er en aftale, der helt og holdent indfrier de forudsætninger, som
BEC og SDC har haft med etableringen af Nordisk Finans IT", siger formanden for Nordisk Finans
IT, bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank, og tilføjer, "at fælles IT-projekter er oplagt
i finanssektoren".